Preshranicní výlety
 Home 

Úvod (Home) Preshranicní výlety Transa 1 Transa 2 Transa 3 Transa 4 Informace

 

Přeshraniční výlety NATURA 2000

České a saské západní Krušnohoří jako část evropského přírodního dědictví

Jak saská, tak i česká část Krušných hor nabízí mnoho přírodních krás. Milovníci přírody si přijdou na své zejména při návštěvě na začátku léta – v době květu horských luk, nebo o slunných podzimních dnech, kdy zbarvené listy listnatých a smíšených lesů rozehrají svou působivou hru barev. 

Protože výlety měly být přeshraniční, hrály důležitou roli při stanovení tras stávající hraniční přechody. Kromě toho jsme se snažili o pestrost a o to, abychom zahrnuli a představili co nejvíce typických druhů biotopů FFH západního Krušnohoří. Těžiště tras je posunuto trochu více na českou stranu, neboť již v první brožuře vedly tři turistické trasy horními polohami saské části a kromě toho je náhorní plošina českého západního Krušnohoří velmi vhodná pro cyklistické výlety. Většinou jsou vedeny po značených cyklistických stezkách, ale tu a tam i po turistických cestách, berte tedy prosím ohled na pěší turisty. Doufáme, že naše popisy tras jsou dostatečné a že nezabloudíte. Ručit za to samozřejmě nemůžeme, ani za pády s jejich nepříjemnými následky. A mějte oči otevřené. Na jednom z výletů jsme se dostali blízko Rolavy na most, kde nejspíš tancoval Rumplcimprcampr a otevřel si tady vchod pod zem. Nebyla vidět žádná výstražná upozornění, obdivovatel tvarů oblak na nebi by zmizel pod zemí a jen těžko – pokud vůbec – by se zraněn vydrápal ven. Snad jsme Vás teď neodstrašili, byla by to velká škoda.

Bližší informace k délce a stupni obtížnosti najdete u jednotlivých tras. Co se týče směru jízdy zvoleného v popisu tras, snažili jsme se, abyste nemuseli zdolávat žádné příliš dlouhé strmé úseky, ale v horním západním Krušnohoří to prostě bez obtížných úseků nejde. Na některých z nich si asi užijete i chůze vedle kola.

Kromě samotného popisu trasy se snažíme také poukázat na zvláštnosti a zajímavosti přírody, kterých si lze všimnout na trase nebo blízko ní. Bohužel zde jsme omezeni místem, protože je toho skutečně velmi mnoho, co si zaslouží naši pozornost. Ke každé trase je k dispozici mapa s vyznačeným průběhem a s místy startu (červené kolečko). Tentokrát jsme upustili od označení ploch FFH, protože trasy vedou z velké části lokalitami FFH (viz třetí strana obálky). Díky velkému počtu fotografií si uděláte představu, co Vás asi na okružním výletu čeká.

Tu a tam jsme vložili exkurz. Některá pojednání jsou přitom možná poněkud zkrácená a trochu přehnaně formulovaná, ale  místa je málo a neměla by to být nuda. Chceme tak zpestřit popis a poukázat na určitá témata, která mají jak regionální tak i evropský rozměr a ozřejmují, jak úzce spolu souvisí věci v Evropě 21. století a jak podobné jsou často problémy v různých regionech. Řešení je často možné pouze v případě, že regionální a národní snahy budou doplněny nebo i vyvolány snahami evropskými. NATURA 2000 je dobrým základem tohoto snažení.

Přehled tras

 

Trasa 1: Okolo Božího Daru a Breitenbrunnu

Transa 2: Okolo Johanngeorgenstadtu a Horní Blatné

Transa 3: Okolo Johanngeorgenstadtu a Přebuzi

Transa 4: Okolo Bublavy a Jelení

 

exkurz

 

 

 

 „Statečné stromy“

 Na cestách horním Krušnohořím potkáte majestátní a tiché „statečné stromy“. S tímto termínem jste se pravděpodobně ještě nesetkali, ale vystihuje poměrně přesně charakteristický rys těchto jedinečných bytostí. Nemyslíme tím žádný specifický druh stromu, ale všechny statečné stromy v oblasti hřbetu, které potkáte na našich trasách a které můžete obdivovat. Ať je to jeřáb, ovocný strom nebo javor klen, je na nich vidět, že jejich život byl a je stálým odoláváním nepříznivým přírodním podmínkám, zuřícím větrům, třeskutě mrazivým nocím a samotě, protože nejsou chráněné jako jejich druhové v lese, ale stojí tu jednotlivě nebo v roztroušených skupinkách, odkázáni pouze sami na sebe. Podobně jako u lidí, kteří se museli po celý svůj život lopotit, je lze poznat podle vrásčité kůže s mnoha jizvami a podle zkřivené postavy. Jsou to skutečná individua, každý z nich je unikátem. Neprojíždějte kolem nich proto bez povšimnutí, ale prokažte jim úctu, obdivujte jejich sílu, jejich vytrvalost a krásu. Zaslouží si to víc než mnozí lidští nositelé řádů a vyznamenání. Naslouchejte jejich historii, protože mají hodně co vyprávět a vypráví s radostí, když už jim konečně někdo jednou dělá společnost. Jejich stáří je často vyšší, než by člověk odhadoval podle jejich velikosti, hodně toho slyšely, viděly i cítily. A doufejte spolu s námi, že nikdo nepřijde na hloupý nápad použít pilu, ať už z jakýchkoli důvodů.